page_market_bg

Trhy

Tavený oxid kremičitý je vysoko čistý kremenný piesok, ktorý sa pomocou technológie tavenia tavil za vzniku skla.

Vysoká stabilita objemu, nízka objemová rozťažnosť a vysoká čistota robia z taveného oxidu kremičitého cenný a všestranný materiál.

Tavený oxid kremičitý je vysoko čistý kremenný piesok, ktorý sa pomocou technológie tavenia tavil za vzniku skla.

Vysoká stabilita objemu, nízka objemová rozťažnosť a vysoká čistota robia z taveného oxidu kremičitého cenný a všestranný materiál.

  • Žiaruvzdorné materiály

  • Zlievareň

  • Elektronika

Žiaruvzdorné materiály

Tavený oxid kremičitý je extrémne izolačný materiál s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou. Vďaka svojej vysokej odolnosti proti tepelným šokom sa často používa v žiaruvzdorných aplikáciách, ako sú hliníkové práčky alebo vysoko cyklické aplikácie.

01

Zlievareň

Pri investičnom liatí sa tavený oxid kremičitý používa pre svoju objemovú stabilitu. Tavený oxid kremičitý má extrémne nízky koeficient tepelnej rozťažnosti, takže je možné vyrobiť odliatky s veľmi malou toleranciou s ľahkým odstránením škrupiny.

02

Elektronika

Náš tavený oxid kremičitý má veľmi vysoký elektrický odpor a nízku tepelnú vodivosť, takže sa často používa v elektronickom priemysle ako výplň do epoxidových formovacích hmôt pre polovodiče.

03